liv.friends

אנחנו אוהבים להכין אוכל טוב לחברים.

הצטרפו למועדון החברים שלנו ותיהנו ממגוון הטבות.
פעם בשבוע:ּ 10% הנחה בביקור השלישי באותו השבוע
ּפעם בחודש: תוספת אחת במתנה
פעם בשנה: שתי כוסות יין לכבוד יום ההולדת